Vi planlegger for framtida

Sandefjord skal ha en barnehage- og skolestruktur som er bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt

Denne siden er nå erstattet av siden «Skole for framtida»

Les mer

Skolene

Skolekretsgrensene

Skolene

I Sandefjord kommune er det 21 kommunale barneskoler. Se kartet over hvor grensene mellom dem går.

Gå til eksternt kart