11 innspill i høringsrunden

Da høringsrunden på forslaget til planprogram var over i midten av september, hadde det kommet inn 11 svar. Dette blir viktige tilbakemeldinger i det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Nærmiljøutvalg, FAU-er, elevråd og andre benyttet muligheten til å komme med sine synspunkter til forslaget til planprogram nå i høst. Alle innspillene som nå er samlet inn, vil bli kommentert senere i saksgangen og forslag til endringer vil bli sett nærmere på før planprogrammet endelig vedtas.

Prosjektleder Anne Therese Anvik setter pris på engasjementet som høringssvarene vitner om. Hun er en av flere som nå skal lese grundig gjennom det innbyggerne har ment om planprogrammet og kanskje er det punkter i disse dokumentene som blir tatt med videre.

– Jeg ser at mange er opptatt av størrelse på skolene og hvor de nye skolene skal lokaliseres. Dette vil naturligvis bli viktige momenter i videre behandling av kommunedelplanen, sier hun.

I slutten av oktober skal politikerne vedta planprogrammet.

– Når planprogrammet er vedtatt, er det altså bestemt hva vi skal undersøke og beskrive i kommunedelplanen, forklarer Anvik.

Du kan lese hele alle høringssvarene her:  Alle høringsuttalelsene samlet (pdf)

Og her finner du forslaget til planprogram: Forslag til planprogram (pdf)

Du finner også andre sentrale dokumenter til saken på dokument-samlesiden vår.