Bestemte seg for ny skoletomt på Vesterøya

Bestemte seg for ny skoletomt på Vesterøya

Etter en lang prosess over mange år, ble det våren 2022 satt punktum i saken om tomtevalg for mulig ny skole på Vesterøya.

Ikke uventet ble det igjen en lang debatt om skolestruktur da kommunestyret torsdag 10. mars 2022 skulle vedta hvilken tomt som skal brukes til eventuell ny skole på Vesterøya. Tilhørerne som hadde møtt opp, fikk hørt alle partienes mening om saken. Det ble lagt fram både utsettelsesforslag og forslag til endringer. Etter en og en halv time var det tid for avgjørelse.

Kommunedirektørens opprinnelige innstilling ble justert noe av formannskapet i februar. I kommunestyret ble det gjort ytterligere en justering, men et bredt flertall av de folkevalgte gikk til slutt for tomt syd.

Vedtaket var et fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre, og det fikk 37 stemmer.

Vedtaket ble slik:

  1. Planprogram for ny skole på Vesterøya – datert 13.10.2021 og revidert sist 21.01.2022 vedtas jf. plan- og bygningslovens § 12-9 og  jf. Konsekvensutredningsforskriftens § 16.
  2. Tomt syd velges som skoletomt for en ny felles skole på Vesterøy. Planområdet utvides, dog avgrenses sydover til tomtegrensen mellom Grn/Brnr 110/4 og 110/2 slik at det i størst mulig grad kan unngås bruk av dyrkamark. Arbeidet med detaljregulering av denne fortsettes. Administrasjonen bes gå i dialog med regionale myndigheter om de varslede statlige interessene knyttet til jordvernhensynet i saken.
  3. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal et tilsvarende produksjonspotensial sikres ved nydyrking som erstatningsareal for dyrkamark som benyttes til utbyggingsformål i reguleringsplanen.

I videoen under kan du se opptak fra kommunestyremøtet der tomt syd ble valgt som tomt for ny skole på Vesterøya.

 

 

Forslaget til planprogram for ny skole på Vesterøya, finner du på sida «dokumenter».