Bred medvirkning fra elever og andre

Når det skal bygges nye skoler er det kjempeviktig at de som blir berørt blir hørt i arbeidet.

Det skal lages en kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord. Før dette ble endelig bestemt, ble det laget planer for å slå sammen Framnes, Vesterøy og Ormestad skoler til en ny skole. I arbeidet med dette har blant annet elevene spilt en viktig rolle som aktører som vet hvilke behov dagens barn har på skolen.

En av mange måter elevene har deltatt i og påvirket arbeidet, er gjennom det som har fått navnet «Visjonsboka».

«Visjonsboka» inneholder en bred beskrivelse av hva som er ønsket, hvilke behov som må dekkes og hvordan en ny skole kan se ut. Det er en beskrivelse av hvordan en ny skole på Vesterøya vil kunne bli en god arena for elever, ansatte og nærmiljø.

Det er i stor grad lagt vekt på hva elevene mener er viktig og riktig, og de har bidratt på mange ulike og kreative måter i arbeidet. Blant annet har de laget tegninger og bygget skolen i Minecraft for å illustrere hvordan prosjektet kan realiseres.

Du kan lese hele Visjonsboka på sida som heter Dokumenter. 

Bildene under er hentet fra Visjonsboka. Det er ordsky, tegninger og klipp fra filmene elevene lagde i Minecraft, der de modellerte sin nye skole. I prosessen med Visjonsboka ble det også skrevet dikt.

Mange baner
Kanskje noen haner.
Leksefri og leker
Slappe av på taket med ferske reker.
Mange baner må vi ha
Og gode lærere – så blir alle glad.

Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Ordsky i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.
Elevtegning i forbindelse med Visjonsboka.