Dette arrangementet må du få med deg!

Hvordan ser framtidas skoler ut?
Hva betyr skolens størrelse?

Deltar du på arrangementet i Harmonie arena 14. november så får du kanskje noen svar på disse spørsmålene.

Blant de du får høre mer fra på dette møtet er professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet og Aalborg Universitet. Du får også høre mer om hva arkitekt Leif Daniel Houck fra NMBU og Spinn arkitekter tenker om framtidas skoler.

I tillegg til Nordahl og Houck, vil flere fra kommunens administrasjon være på plass for å lytte til innspill, svare på spørsmål og bidra til en god samtale rundt den nye skolestrukturen vi jobber med i Sandefjord. Blant det vi vil snakke mer om er mulige tomter, sambruk av skolen og om klimakrav til skolebygg.

PSSST…: Besteforeldre oppfordres til å sitte barnevakt, slik at du som mamma eller pappa kan komme på møtet.

Thomas Nordahl (t.v.) og Leif Daniel Houck (t.h.) kommer på arrangementet.

Thomas Nordahl:

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og forskningsleder Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor II i pedagogikk ved Aalborg Universitet.

Thomas Nordahl har skrevet en rekke bøker og artikler om ulike pedagogiske tema og er en mye benyttet foredragsholder i Skandinavia.

Leif Daniel Hoeck:

– Jeg har jobbet med skoler på Snøhetta, Kristin Jarmund Arkitekter og SPINN Arkitekter. I SPINN arkitekter er jeg partner og jobber 20 prosent, hovedsakelig med skoleutvikling, det vil si programmering, ideutvikling, konseptuelle studier og evaluering av skole-konkurranser.

Siden 2009 har Hoeck vært ansatt som førsteamanuensis på NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Stillingen innebærer undervisning i bygningsadministrasjon og prosjektledelse, samt utvikling av prosjekter.

– Vi utdanner sivilingeniører innen konstruksjon, bygningsfysikk og arkitektur. Stillingen innebærer 50 prosent forskning hvor jeg har vært spesielt opptatt av ulike aspekter ved skoler. Hvordan sikre godt dagslys i miljøvennlige skoler, hvordan bestille skoler som er gode på universell utforming, og hvordan gjennomføre gode evalueringsprosesser for skolekonkurranser. For tiden fokuserer jeg forskningen på skolebygg i tre og fleksibilitet.

Hoeck er opptatt av at alle skal ha det bra på skolen, og at vi må fokusere på at både lærere og elever er sammensatte grupper med ulike individuelle forutsetninger og behov.

– Skolen må være et sted hvor man kan utfolde seg mer enn å begrense seg – og hva er det fysiske svaret på det!?

Arrangør er Sandefjord kommune og anledningen er tematisk kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur.