Fersk rapport om befolkningsutvikling

Fersk rapport om befolkningsutvikling

I 2018 ble det laget en rapport som tar for seg befolkningsutvikling for barnehagebarn og skoleelever i Sandefjord kommune. En slik rapport kan belyse spørsmål som: Er det tilstrekkelig kapasitet på barnehageplasser i framtida? Har skolene plass til elevene i nærmiljøet, eller er det så få elever ved noen skoler at sammenslåinger bør vurderes?

Høsten 2022 er det gjort en ny vurdering – men med oppdatert boligprogram og ny kunnskap om befolkningsvekst.

Prosjektgruppa som jobber med ny barnehage- og skolestruktur vil gå grundig inn i de nye tallene, men inviterer deg til å ta en titt på rapporten.

Her finner du hele rapporten som Norconsult har laget nå i høst: Befolkningsprognose 2022-2037