Fikk innspill til planprogrammet

Noen innbyggere kom med innspill til prosjektgruppa for kommunedelplan ny barnehage- og skolestruktur onsdag 7. september. Flere av medlemmene i prosjektgruppa fikk med seg en rekke interessante betraktninger fra de som kom til biblioteket denne ettermiddagen.

Temaet for det uhøytidelige møtet var planprogrammet for kommunedelplanen. De interesserte kunne der både stille spørsmål til prosjektgruppa, og komme med sine synspunkter på hva som bør utredes i en slik plan.

Blant det som kom opp, var bekymring for trafikksikkerheten, hvordan spesialkompetanse kan utnyttes bedre ved å ha en annen skolestruktur, hvordan vil en ny skolestruktur påvirke nærmiljøet og hva skjer med ungdomsskolekretsene?

Prosjektgruppa noterte det innbyggerne kom med av innspill, og vil samtidig minne om at høringsfristen for planprogrammet er 16. september. Oppfordringen er klar: benytt muligheten til å si din mening om hva som skal utredes i prosjektet. Det gjør du ved å sende inn svar på høringen.