Forslag om endring av skolestruktur og nedleggelse av skoler

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge får i sitt møte 25. januar muligheten til å diskutere saken om endring av skolekretsgrenser og nedleggelse av skoler på Vesterøya.

Saken kan du se nærmere på her: Sak til hovedutvalg kunnskap, barn og unge

Kunnskapsgrunnlaget til saken finner du her: Kunnskapsgrunnlag sak om endring av skolestruktur og nedleggelse av skoler

Endelig vedtak i saken er det kommunestyret som fatter i februar.