Forslag om endring av skolestruktur og nedleggelse av skoler

Hovedutvalg for kunnskap, barn og unge diskuterte sitt møte 25. januar saken om endring av skolekretsgrenser og nedleggelse av skoler på Vesterøya. Saken ble også diskutert i formannskapet 31. januar.

Saken kan du se nærmere på her: Sak om endring av skolekretsgrenser og nedleggelse av skoler på Vesterøya

Kunnskapsgrunnlaget til saken finner du her: Kunnskapsgrunnlag sak om endring av skolestruktur og nedleggelse av skoler

Endelig vedtak i saken er det kommunestyret som fatter. Det skjer i møtet den 16. februar.