Framnes, Ormestad og Vesterøy skoler blir lagt ned

Kommunestyret vedtok torsdag 16. februar å legge ned Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler. Skolene legges ned når ny skole på Vesterøya er klar til drift høsten 2026.

Etter en lang debatt valgte et klart flertall i kommunestyret å følge innstillingen fra formannskapet. Mindretallet besto av representantene fra SV, Rødt, MDG, uavhengig Trine Rønning og tre representanter fra Arbeiderpartiet.

I samme sak ble det også vedtatt at dagens inntaksområder for de kommunale barneskolene videreføres. For den nye skolen på Vesterøya innebærer det at inntaksområdet vil være likt som inntaksområdene for dagens Vesterøy, Ormestad og Framnes skoler.

Nærmiljøutvalgene på Ormestad, Framnes og Vesterøy videreføres ved nedleggelsen av de tre skolene.