Høringsfristen er ute

Høringsfristen er ute

Utover høsten vil ny barnehage- og skolestruktur være en av flere store saker som både kommuneadministrasjonen og politikerne skal jobbe med.

Forslaget til planprogram for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad-Unneberg-Helgerød og skolekretsene Sande-Byskolen var på høring i sommer/tidlig høst. Fristen for å komme med innspill til dette var 16. september.

I planprogrammet står det blant annet dette om medvirkning:

«Det er ønskelig med en ekstern referansegruppe som kan tjene som en kanal/kontaktgruppe mellom interesseorganisasjoner og kommunen. Aktuelle organisasjoner som ønsker å delta i referansegruppa må gi beskjed om det innen høringsfristen av planprogrammet.»

I forbindelse med høringsfristen til planprogrammet var innbyggere invitert til biblioteket en ettermiddag for å ta en prat med prosjektgruppa

For mer informasjon, se siden med kunngjøringer og høringer, eller les hele planprogrammet på siden med relevante dokumenter: Kommunestyrets forslag til planprogram kommunedelplan barnehage- og skolestruktur