Klimaberegninger og tilstandsrapporter

Det er gjort beregninger av klimagassutslipp knyttet til skolene Framnes, Ormestad og Vesterøya - samt for en ny skole. Det er også laget tilstandsrapporter for de tre skolene.

Rambøll Norge AS ble engasjert av Sandefjord kommune for å gjøre beregninger av klimagasser knyttet til skolene Framnes, Ormestad og Vesterøya. Det ble også gjort beregninger på dette for en ny skole. Rapporten kan du lese her:  Klimagassberegninger

Det er også laget tilstandsrapporter for de tre skolene Framnes, Ormestad og Vesterøy. Disse tar for seg byggenes tilstand og oppholdsarealet rundt. Du kan lese disse rapportene her:

En annen rapport som kan være interessant å lese, er Transportøkonomisk institutts rapport om barns aktiviteter og reiser. Den er ikke helt fersk, men likevel relevant i denne sammenhengen.