Kun sju innspill til kommunedelplanen

Kun sju innspill til kommunedelplanen

Det var ikke mange innspill som kom da det var høring på kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur. Men det som kom inn, vil bli svart opp og tatt med i videre arbeid.

Det kom til sammen sju innspill da kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur var på høring våren 2023. Du kan lese innspillene i pdf-filen under her.

Innspillene har kommet fra følgende:

  • Utdanningsforbundets klubb ved Gokstad skole
  • Statens vegvesen
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • FAU Unneberg skole
  • Unneberg SU og SMU
  • FAU Byskolen skole

Alle innspill til kommunedelplanen samlet

Det sjuende innspillet var et internt innspill fra kommunalområdet Kultur, idrett og fritid. Det kan du lese her:

Innspill fra Kultur, idrett og fritid (Sandefjord kommune)