Nå er planprogrammet vedtatt

Flertallet i formannskapet i Sandefjord stemte 1. november for planprogrammet.

Kommunedirektørens innstilling i saken om planprogram for ny kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur var tydelig da formannskapet behandlet saken 1. november:

Forslag til planprogram for barnehage- og skolestruktur for kretsene Unneberg, Gokstad, Helgerød, Byskolen og Sande fastsettes.

 

Det ble brukt en halvtimes tid på diskusjon om planprogrammet og Charlotte Jahren Øverbye fra SV fremmet følgende forslag:

Endret innstilling
1. Forslag for barnehage- og skolestruktur for skolekretsene Gokstad, Unneberg, Helgerød og Byskolen & Sande inkorporeres i en mer sammenhengende plan.
2. Andre arealplaner og kommunedelplaner hensyntas i arbeidet.

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 12 mot den ene stemmen fra SV. Du kan lese det vedtatte planprogrammet her: Fastsatt-planprogram-for-kommunedelplan-barnehage-og-skolestruktur.pdf (sandefjord.kommune.no)

Flere dokumenter og rapporter finner du på denne siden: Dokumenter og rapporter og en liste over politisk behandling av saker knyttet til barnehage- og skolestruktur finner du her: Politisk behandling