Nyttige planinnspill fra elevene

Det er nå mulig å si meningen sin om forslaget til plan for barnehage- og skolestrukturen. Prosjektgruppa har besøkt de fem skolene som planen handler om, og innspillene fra elevene var mange og nyttige.

Kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur er på høring, med frist 24. april. I uka før påskeferien dro prosjektgruppa som jobber med denne planen i kommunen på besøk til de fem skolene som omtales i planen. Målet var å få innspill fra elevene til det videre arbeidet med strukturen. Ansatte og foresatte var også invitert til å møte prosjektgruppa på de ulike skolene.

Det var interesserte, lyttende og spørrende elever som møtte prosjektgruppa. Innspillene var mange, og engasjementet var stort. Til tross for det kanskje noe kryptiske temaet «kommunedelplan». Elevene ble delt inn i grupper og fikk bryne seg på noen spørsmål om alt fra skolevei og miljø, til vennskap og universell utforming. I faktaboksene under kan du se stikkord fra elevenes arbeid og deres respons på de ulike spørsmålene og tematikken.

Faktaboks

Hva er det viktigst at vi bruker penger på?

 • Ny skole
 • Større skolegård
 • Kantine
 • Svømmebasseng
 • Flyvende stoler
 • Mat
 • Toaletter
 • Oppussing
 • Moderne skole
 • Stoler, pulter, bøker, PC og skrivesaker
 • Lærere
 • Apper, f.eks. Lingdys
 • Vedlikehold
 • Bra dusjer og doer
 • Renhold
 • Et bra sted for lærere
 • Bedre skohyller
 • Kafeteria
 • Skolevei
 • Sykkelmuligheter
 • Uteområde og utstyr
 • Bibliotek
 • Skur/benker med tak over som kan brukes i friminuttene
 • Brukervennlig for rullestolbrukere
 • Parkeringsplass
Ved Sande skole jobbet elevene sammen om å svare på spørsmålene som prosjektgruppa hadde med seg.

Faktaboks

Hvor bør en ny skole ligge?

 • Nær svømmehallen eller Kiwi
 • Ikke ny skole i Badeparken
 • I skogen med mye plass
 • I byen
 • Nær huset så det er kort skolevei, som Preståsen.
 • Et sted der det er stor plass til ny skole og stor skolegård
 • Bugården
 • Ved GØIF-banen (Høgenhall)
 • På jordet på Meny Hasle
 • Flere pekte på arealene ved Gokstadhaugen og Heimdaljordet
 • Nært et idrettsanlegg
 • Et sted der en kan gå på tur
 • Plassering slik at det blir kortest mulig vei for alle
 • En plassering slik at en slipper å hugge trær eller ta natur
 • Må plasseres slik at det er kort vei og lite trafikk
 • Jordet ved Breidablikk
 • Kirkegården
 • Ved jernbanen
 • Badeparken, ved skateparken
 • Midt mellom Sande og Byskolen
 • Knatten

Faktaboks

Er du sammen med elever fra andre skoler på fritiden​ og hvordan vil det være å gå på skole med elever som går på andre skoler i dag?

 • Rart å få mange andre elever, men tror de hadde blitt kjent med dem til slutt
 • Savnet de andre i klassen
 • Henger med folk fra andre skoler på fritiden
 • Kunne tenke seg å være med flere venner
 • Flere sier de er sammen med elever fra andre skoler på fritiden og at de godt kunne tenke seg å gå på skolen sammen med disse
 • En påpeker også at det er fint å ha venner fra forskjellige skoler som man treffer etter skoletid slik at det ikke er de samme vennene på skolen som på fritiden
 • Lett å bli sjenert sammen med elever du aldri har møtt før
 • Ja, og bra
 • Det blir som nå, bare flere elever
 • Er sammen med elever fra andre skoler på fritiden i korps og idrettsaktiviteter
 • Greit å bli slått sammen, men burde få et forvarsel

Faktaboks

Hva har du lyst til å bruke skolen og skolegården til på fritiden?​

 • Større skolegård
 • Flere lekeapparater
 • Ja, ha flere aktiviteter som basket, fotball og håndball i skolegården som også kan brukes på fritiden
 • Flere sier de bruker skolen på fritiden.
 • Chille med venner
 • Volleyballbane og stor fotballbane
 • Ballbinge/fotballbane
 • Fotball Beach-håndball
 • Klatrestativ og husker
 • Sandkasse for de minste elevene
Elevene ved Gokstad skole hadde mange interessante innspill til kommunedelplanen.

Faktaboks

Hva er bra med skoleveien? ​

 • Bra fordi den er kort
 • Møter venner på veien
 • Mister energi på skoleveien fordi den er lang og må gå bortsett fra når man tar taxi
 • Kort skolevei
 • Fortau hele veien
 • Bor nærme skolen
 • Masse trafikk
 • Kort og trygg skolevei, fin natur og flotte folk
 • Kort og fin skolevei, fin natur
 • Ikke altfor lang vei, koselig og oversiktlig, fin natur
 • Mange påpeker at det er kort skolevei, at det er tiltak for syklende og gående, og at de ikke trenger å krysse trafikkerte veier for å komme til skolen
 • Kort vei for mange
 • Lite trafikk
 • Skoleveien er farlig
 • Hjertesone virker ikke

Faktaboks

På hvilken måte er skolen din tilpasset for alle?

 • Heis
 • Grupperom
 • Ikke tilpasset for rullestol ned til jentedoen
 • Rullestolramper, for de som trenger det
 • Hvis man har energi, kan man bruke den ute
 • Har lærere som gir hjelp hvis man trenger det
 • Paviljong, ikke trapp men rampe
 • Etasje på skolen
 • Bra for alle
 • Bakke, ikke trapp
 • Bra lekeområde
 • Har heis, for de som bruker rullestol
 • Ekstra klasserom for de som ikke kan se, er syke osv
 • Har også klasserom for de som ikke kan norsk
 • Bra tilpasset I dag, men kan være større
 • Alle kan få rullestol ikke bare de som trenger det
 • Bra tilpasset
 • Løping og lek i gym, vanskelig for de som er i rullestol
 • Bedre toaletter
Elever ved Byskolen kom med nyttige innspill til arbeidet med kommunedelplan.

Faktaboks

Miljø og klima er viktig i planer som dette. Hvordan kan vi gjøre skolene bedre for miljø og klima?

 • Ny skole bør ligge nær der barna bor, så man kan gå eller ta buss
 • Antall ganger man går til skolen
 • Alt arbeid på pc
 • Elektrisk rullestol
 • el-buss som skolebuss
 • El-skole
 • El buss
 • Ordentlig søppelsorteringssystem
 • Do tilgjengelig for alle
 • Grupperom for alle
 • Solcellepanel
 • Mindre papir og plast
 • Ikke kaste søppel
 • Skolebuss så ikke alle kjører, eller går
 • Mindre papir på skolen, men ikke bare pc heller
 • Søppelordning, så ikke mye søppel i skolegården
 • Ikke ødelegge for mye trær
 • Ikke kaste søppel ute
 • Viktig med sosialt miljø

Elevene har også tidligere medvirket i prosessen rundt ny barnehage- og skolestruktur. Det var derfor viktig for prosjektgruppa at spørsmålene som ble stilt skilte seg litt ut fra tidligere medvirkningsrunder. Likevel var det viktig å få fram tanker om hva en drømmeskole er. Det var riktig nok ikke de samme elevene som deltok denne gangen som tidligere, men svarene er likevel viktige som en bakgrunn for avgjørelser som skal tas rundt framtidas skoler i Sandefjord.

Elevene som deltok i denne runden var klasse 5b på Byskolen, 7.-trinn på Unneberg, 7.-trinn på Gokstad, elever fra 4.- og 7.-trinn på Sande og elevrådet på Helgerød.

Faktaboks

Hva er en drømmeskole for deg?

 • Snille lærere,
 • Lekestativ
 • Fotballbane
 • Basketballbane
 • Stikkballbane
 • Fortsatt snille lærere
 • Kantine
 • Stor Gymsal
 • Skolemat
 • Leksehjelp lengre
 • Skolebibliotek
 • Uteaktiviteter
 • Svømmebasseng
 • Større fotballbane med kunstgress
 • Større skolegård
 • Skolemat
 • Bibliotek
 • Basketbane
 • Bedre fotballmål så ikke ballen går ut i gata
 • Kort skolevei
 • Skolegård å være i på fritiden
 • Basseng i kjelleren
 • Bedre internett
 • Er fin og stor skole
 • I nærheten så alle kan gå
 • Fine lærere og elever
 • Ikke noe hærverk.
 • Stor og fargerik
 • Lov til å bruke mobil i timene
 • Mer natur og trær, ikke bare sletter.
 • Gode elever og lærere.
 • Trehytter. Leke mer i naturen.
 • En skole der de kan ha mobilen i friminuttene og tygge tyggis
 • Skole der det rom for å jobbe og ha undervisning flere steder som grupperom, ute osv
 • Kantine
 • Skolen bør ha arealer inne der elevene kan være i friminuttene
 • Skole med bedre luft
 • Rom og inndeling slik at en kan være i mindre grupper slik at det blir mindre bråk og støy
 • Stor fotballbane
 • Apparater i skolegården.
 • At gymsalen er åpen for å kunne brukes på kveldstid
 • Kort vei og lite trafikk
 • Svømmehall
 • Turnhall
 • Fine dusjer
 • Kjempestor gymsal
 • Kantine
 • Uten lekser
 • Skøytebane
 • Stor skolegård
 • Skoleskap
 • Skogområde med hengekøye til lesing
 • Stor
 • Med svømmehall
 • Fine doer
 • At alle er snille med alle, og at voksne passer bedre på
 • Bedre bibliotek
 • Tannlege på skolen
 • Helsesykepleier hver dag

Etter samtalene med elevene på skolene, var prosjektgruppa tilgjengelig for ansatte og foresatte ved skolene. Det blir også et åpent møte 13. april der det blir mulig å få mer informasjon om kommunedelplanen. Prosjektgruppa vil oppfordre alle som har innspill til planen om å benytte seg av muligheten til å sende inn høringssvar. Fristen for dette er 24. april.

 

Faktaboks

Tilbakemeldinger, innspill og spørsmål fra ansatte og foresatte på de ulike skolene når prosjektgruppa var tilgjengelig:

 • Kommer de tidligere innspillene med
 • Hvor skal skolen ligger
 • Konkrete forhold
 • Hvor er man i prosessen
 • Er det vedtatt?
 • Berører mange
 • Bedre med små skoler, tettere og tryggere
 • Viktig møtepunkt
 • Bruker skolen på kveldstid
 • Forskjell på lærere og foreldre, og politikere og andre
 • Uteområdene på små og byskolene
 • Kan man komme med innspill om andre former for sammenslåinger
 • Økonomisk eller andre årsaker til sammenslåing
 • Hvordan blir man kjent?
 • Viktig med nærmiljø
 • Unneberg har ikke idrettslag, korps, hvis skole også forsvinner blir det en stor endring, noe mangler
 • Mye aktivitet igjennom sesongen, blant annet isbane
 • Må være noe igjen etter skolen, f. eks. lekeplass og uteområder. Ballbane. Kanskje ikke grendehus, men uteområder
 • Ski og grilling ute for de minste
 • Gymsalen brukes til bursdager, kan dette fortsette. Gratis.
 • Kan man ta med småskolefordelene inn i en ny storskole
 • Unneberg skole er ca. 66 år, holder den i 60 år til
 • Når man blir neste runde hvis ikke det skjer noe med Unneberg skole nå. Andre skoler med behov. Får man oppgradert til en god standard?
 • En del har lang skolevei, blir det flere eller kan det gjøres grep for enklere vei
 • Østerøyaveien
 • Høgenhall, ny skole
 • Mer sykefravær på større skoler?
 • Kanskje perfekt størrelse er på ca. 400, 100 er litt lite, det blir små klasse
 • 15-20 elever er passe
 • Storskoler kan være ok så lenge det er lokaler og uteområder til det
 • Haukerød, ulemper med storskole
 • Statistikk, befolkningsprognoser. Færre barn i fremtiden
 • Nye elever fra Dverdalsåsen
 • Faglig lite miljø på små skoler, sårbart men også positivt
 • Ønsker grupperom. Grupperom må være med glass slik at en oversikt fra klasserommet hva som skjer på grupperommet
 • Det kom spørsmål om hvor en er i prosessen: planen er på høring med frist 24 april. Planen sendes deretter til sluttbehandling. Trolig før sommeren. Parallelt er det startet en prosess med tomtesøk.
 • Det ble påpekt at andelen elever som har behov for skjerming er økende. Dette må det tas høyde for ved bygging av en ny skole.
 • En lærer påpekte at spørsmålene til elevene var rettet slik at det var en forutsetning at det skulle bygges en ny større skole, og at en derfor ikke fikk frem synspunkter på hvorvidt de ønsket ny skole.
 • Flere lærere påpekte at de så en fare for at det underveis i en utbyggingsprosess blir kuttet ned på arealer og funksjoner for ikke å overskride budsjettene, jfr. Haukerød skole.
 • En lærer påpekte at han manglet gode argumenter for å bygge en større skole. Dersom hovedfokus er barnas beste og at økonomi mener han dagens skoler må opprettholdes.
 • Det ble diskutert endringer av skolekretsgrenser som følge av nye skoler. Valg av tomter for 2 eller 3 nye skoler vil påvirke grensene mellom involverte skoler og tilgrensende skoler.