Stor interesse for reguleringsplanen for ny skole

I et åpent møte i Hjertnes fikk interesserte innbyggere en gjennomgang av reguleringsplanen for ny skole på Vesterøya, en reguleringsplan som nå er ute på høring.

De rundt 70 innbyggerne som møtte opp i Hjertnes onsdag 18. januar, fikk presentert forslaget til reguleringsplan for ny skole på Vesterøya. Saksbehandler Roar Rabbevåg forklarte nærmere hva som ligger i planen med alt fra løsninger på trafikkavvikling, slippsoner, gang- sykkelvei og universell adkomst, til skoletomtas utforming, plassering i terrenget, hensyn til naboer og geologiske undersøkelser som er gjort.

Presentasjonen fra møtet kan du se her.

Reguleringsplanen er omfattende og grundig, og i en høringsrunde er det mulig for innbyggere å si sin mening og komme med betraktninger til arbeidet som er lagt ned. Det er det folkevalgte som til slutt skal vedta om planen er god nok til at arbeidet med å bygge en ny skole kan starte.

Mange var interesserte i å høre mer om reguleringsplanen.

I møtet deltok også Maria Sundby Haugen (enhetsleder arealplan), Ivar Holt (saksbehandler eiendomsseksjonen), Christian Thorsen Egeberg (eiendomssjef) og Anne Therese Anvik (kommuneplanlegger og prosjektleder for kommunedelplan barnehage- og skolestruktur). Spørsmål fra innbyggerne ble besvart av kommunens administrasjon på møtet, og det ble oppfordret til å sende innspill som handler om selve reguleringsplanen skriftlig til kommunen. Det gjøres på e-post til postmottak@sandefjord.kommune.no.

Selv om møtet denne gangen skulle handle om reguleringsplanen, kom det flere spørsmål om arbeidet med skolestruktur i Sandefjord. Saken om endring av skolekretsgrenser og nedleggelse av skolene Vesterøy, Ormestad og Framnes skal behandles av politikerne nå i vinter. 

Forslaget til kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur i Sandefjord kommer ganske raskt etterpå.

Det kom flere spørsmål til arbeidet med både reguleringsplanen og kommunedelplanen. Roar Rabbevåg, Maria Sundby Haugen og Anne Therese Anvik svarte.