Uteområdene ved skolene i planen

Her kan du se oversikt over utearealene tilknyttet de fem skolene i kommunedelplanen. Det er store forskjeller mellom skolene på hvor store områder elevene kan benytte seg av.

De korte snuttene som er filmet med drone gir også en oversikt over skoleområdene.

Utearealer Byskolen skole
Utearealer Sande skole
Utearealer Helgerød skole
Uteområder Unneberg skole
Utearealer Gokstad skole