Utvekslet kunnskap i Harmonie arena

Utvekslet kunnskap i Harmonie arena

Kunnskapsdeling var stikkordet for det åpne møtet i Harmonie arena 14. november. I denne artikkelen finner du igjen noe av det som ble presentert, diskutert og delt på møtet.

Det var en innholdsrik kveld i Harmonie arena da arrangementet «5-4-3-2 – hva er best for barna?» ble gjennomført mandag 14. november. Alle innbyggere i Sandefjord var invitert, og spesielt invitert var innbyggere tilknyttet skolene Byskolen, Sande, Gokstad, Unneberg og Helgerød.

Kunnskap fra foredragsholderne

Etter kommunalsjef for Kunnskap, barn og unge, Kristin Flåtten, hadde ønsket velkommen, fikk de frammøtte kunnskap om forskning rundt sammenhenger mellom skolestørrelse, kvalitet og trivsel, presentert av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet. Han deltok via teams og presenterte sine funn fra rapporten han la fram tidligere i 2022.

Nordahls presentasjon kan du se nærmere på her: Thomas Nordahls presentasjon på møtet (pdf)

Rapporten som professor Thomas Nordahl har utarbeidet finner du her: Nordahl-rapport om skolestørrelse og sammenheng med elevenes trivsel og læring (pdf)

Nordahls foredrag ble etterfulgt av Leif Daniel Houck fra NMBU og Spinn arkitekter. Han understreket viktigheten av byggenes utforming for utbytte av læring. Med seg hadde han bilder fra flere prosjekter der tradisjonelle skolebygg og ordinære klasserom har fått ny utforming og bedre tilpasning til dagens behov hos både elever og ansatte.

Flere av prosjektene Houck snakket om finner du mer informasjon om på Spinn arkitekters nettsider.

Underholdning og mer kunnskapsdeling

Et par filmer der elever fra Gokstad og Sande viste fram skolen sin ble vist i pausen og fra musikklinja på SVGS stilte Nora Arens Hagen, Petter Saga og Sindre Blikra-Karlsen opp med to stemningsfulle innslag.

Ved hjelp av mobilen fikk de frammøtte en utfordring på direkten, å svare på tre spørsmål. Hvilken skolekrets bor du i? Hvor gammel er du? Og hvor stor bør en barneskole være. Svarene som kom inn, finner du igjen i denne presentasjonen: Menti-undersøkelse på møtet (pdf)

Kunnskapsdeling langs veggene

Langs veggene i Harmonie arena var det hengt opp plansjer som viste hvordan kommunen arbeider med klimavennlige løsninger. Det var store kart som viste dagens skolekretser og ikke minst hvordan en lang rekke ulike faktorer vil ha betydning for valg av løsninger for framtidas skoler i Sandefjord. Spørsmål fra innbyggerne dreide seg om energiproduksjon og hvordan man kan bygge mest miljøvennlig. Det var også flere som benyttet sjansen til å få kunnskapspåfyll om hvilke data som legges til grunn for arealsøk for nye skoletomter.

Se nærmere på plakatene om klima, miljø og energibruk her. (pdf)

Hos stasjonen der innbyggerne kunne komme med innspill til sambruk og bruk av skolebygg døgnet rundt kom det følgende forslag: scanningprinting-IT rom, gymsal, åpent fellesskap, kantine, kursvirksomhet, kosekrok m/bøker, selskap/bursdag, gamingrom. Av innspill til uteområder ved skolene ble følgende notert: frisbee-golf, minigolf, klatretrær, klatrestativ, ro/fuglesang, natur, zipline. Det ble pratet om tema fra foredragene, blant annet om skog, natur, skolegård, fordeler med noe nytt og en konstatering av at det uansett vil ta tid før nye skolebygg er klare til bruk.