Kontaktpersoner i kommuneadministrasjonen

En prosjektgruppe i kommunen jobber med barnehage- og skolestruktur. Her ser du hvem som er med.

Anne Therese Anvik

Kommuneplanlegger og prosjektleder

Tlf: 918 19 786

Kristin Flåtten

Kommunalsjef - kunnskap, barn og unge

Tlf: 957 88 780

Kerstin Hole Skofteland

Barnehagemyndighet

Tlf: 924 42 911

Roar Rabbevåg

Arealplanlegger

Tlf: 33 41 63 86

Sigfrid Kvasjord

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf: 952 13 381

Grethe Kahrs Andersen

Rådgiver KBU

Tlf: 996 97 457

Morten Tangestuen

Økonomi og stab KBU

Tlf: 907 87 186

Ivar Holt

Eiendom

Tlf: 905 09 804