Kontaktpersoner i kommuneadministrasjonen

En prosjektgruppe i kommunen jobber med barnehage- og skolestruktur. Her ser du hvem som er med.

Ole Benum Alexandersen

Kommuneplanlegger og prosjektleder

Tlf: 33 41 60 00

Grethe Kahrs Andersen

Rådgiver KBU

Tlf: 99 69 74 57

Kristin Flåtten

Kommunalsjef - kunnskap, barn og unge

Tlf: 95 78 87 80

Ivar Holt

Eiendom

Tlf: 90 50 98 04

Sigfrid Kvasjord

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf: 95 21 3381

Olav Langhammer Malkomsen

Arealplanlegger

Tlf: 33 41 16 82

Roar Rabbevåg

Arealplanlegger

Tlf: 33 41 63 86

Kerstin Hole Skofteland

Barnehagemyndighet

Tlf: 92 44 29 11

Morten Tangestuen

Økonomi og stab KBU

Tlf: 90 78 71 86