Tema og nyhetsartikler

Vis alle Tema Nyhetsartikler

Ny nettside

Her er de aktuelle skoletomtene

Planen er vedtatt og tomtealternativer er rett rundt hjørnet

Nye Vesterøya skole blir nasjonal miljøpilot

Utgravinger på Vesterøya

Høringssvar og innspill til temaplanen

På leting etter nye skoletomter

Hvordan blir den nye skolen?

Utgravinger og veien videre for ny Vesterøy-skole

Reguleringsplanen for skoletomt på Vesterøya vedtatt og kunngjort

Ole kaster seg over en stor oppgave: – En kompleks sak som engasjerer

Klage førte ikke frem

Reguleringsplan for ny skole på Vesterøya

Kun sju innspill til kommunedelplanen

Info og innspill på åpent møte

Nyttige planinnspill fra elevene

Forslaget til kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur er nå på høring

Framnes, Ormestad og Vesterøy skoler blir lagt ned

Åpent møte om kommunedelplanen

Nå ligger forslaget til kommunedelplan hos politikerne

Uteområdene ved skolene i planen

Kostnader ved rehabilitering av tre skoler

Stor interesse for reguleringsplanen for ny skole

Forslag om endring av skolestruktur og nedleggelse av skoler

Klimaberegninger og tilstandsrapporter

Reguleringsplanen for ny skole på Vesterøya på høring

Utvekslet kunnskap i Harmonie arena

Se hvordan elevene har det på Gokstad og Sande

Nå er planprogrammet vedtatt

Dette arrangementet må du få med deg!

Fersk rapport om befolkningsutvikling

11 innspill i høringsrunden

Høringsfristen er ute

Fikk innspill til planprogrammet

Prat med oss i prosjektgruppa!

Mange undersøkelser samtidig på Vesterøya

Bestemte seg for ny skoletomt på Vesterøya

Planene for Vesterøy, Framnes og Ormestad

Bred medvirkning fra elever og andre

Slik arbeider vi med barnehage- og skolestruktur

Lage og følge en oppskrift for arbeidet

De fem neste skolene i planen

Samarbeid til det beste for barn og unge