Barnehagene i Sandefjord kommune

Barnehagene i Sandefjord kommune

22
kommunale
36
private
2
åpne barnehager
en kommunal med tre avdelinger og en privat
  • Det forventes årlig vekst i antall førskolebarn fra 2022 og utover. Prognosen legger opp til at kommunen får 570 førskolebarn flere i prognoseperioden.
  • Det er mange små barnehager både i kommunal og privat sektor i Sandefjord og mange barnehager med 1-3 avdelinger.
  • Svært varierende bygningsmessig/fysisk standard og varierende pedagogisk funksjonalitet. Eldre bygg er ikke bygget med tanke på så mange små barn og så lang oppholdstid som vi har i dag.
  • Det er god kapasitet i kommunen totalt fram til 2028, men kapasiteten er skjevt fordelt mellom de ulike barnehageområdene. Det kan være vanskelig å få utnyttet hele kapasiteten dersom det er mange ledige plasser i ett område, og barn som ikke får plass i et annet.
  • Det vil være overkapasitet i alle barnehageområdene på mellomlang sikt, utenom Varden barnehageområde.
  • Samlet sett vil det være nok barnehageplasser innenfor kommunegrensene fram til 2028. Det er likevel nødvendig å se på strukturen for å kunne tilby barnehageplasser i tråd med brukernes behov.
Illustrasjonsfoto av et barn som hopper i en vanndam med gule støvler. Foto: Mostphotos

Et markedstilpasset barnehagetilbud i alle barnehageområder vil gi forutsigbarhet i drift i både kommunale og private barnehager.

Fra Norconsults rapport
Kart med markering av alle barnehagene.