Likeverd, bærekraft og helhet

Barn og unge i Sandefjord har rett på en likeverdig oppvekst. Barnehager og skolebygg skal være en god arena for alle, uansett hvor man bor i kommunen, hvilke forutsetninger man har og hvilke behov man har.

Vi planlegger for framtida. En ny barnehage- og skolestruktur skal være bærekraftig både økonomisk, miljømessig og sosialt.

Barnehage- og skolestrukturen skal gi innbyggerne i Sandefjord et helhetlig tilbud. Det skal bidra til gode lokalsamfunn, et godt samspill på tvers og trygghet for barn og unge.

Det er omtrent 10.000 barn og 1.500 ansatte i barnehagene og skolene i Sandefjord.

Barnehagenes og skolenes utforming, størrelse, uteområder, beliggenhet, energibruk og kapasitet er svært variert. Et fellestrekk er at de er basert på fortidas og ikke framtidas krav.

I arbeidet med en ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord skal FNs bærekraftsmål være sentrale.

 

The weddingcake. Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (CC BY 4.0)Th

Sandefjord kommune bruker FNs bærekraftsmål i nye planer. Åtte mål er særskilt prioritert, og for barnehage og skole er mål fire, god utdanning, særlig relevant. 

Fra forslaget til planprogram

Illustrasjon: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (CC BY 4.0)