Ny barnehage- og skolestruktur har vært behandlet av de folkevalgte mange ganger

Her er en oversikt over de politiske sakene de siste årene.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023