Info og innspill på åpent møte

Info og innspill på åpent møte

Prosjektgruppa for barnehage- og skolestruktur hadde invitert til møte om kommunedelplanen denne uka, og de som møtte opp fikk en innføring i planens hovedpunkter.

Arealplanlegger Roar Rabbevåg gikk gjennom planens hovedpunkter for de rundt 20 tilhørerne som torsdag denne uken hadde møtt opp i kommunestyresalen. Det var invitert til et åpent møte om den tematiske kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur, og de som deltok på møtet fikk også muligheten til å stille spørsmål og komme med innspill.

Det er viktig å understreke igjen at alle høringsinnspill til planen må sendes skriftlig til kommunen innen 24. april.

Av spørsmål, innspill og temaer som ble løftet i møtet var:

 • Er det pekt på noen konkrete tomter for nye skoler?
 • Er tomtene der dagens skoler ligger også aktuelle for nye skoler?
 • Har dere tenkt på behov for grøntområder tilknyttet skoler, spesielt i sentrum?
 • Er rekkefølgen på bygging av de nye skolene bestemt?
 • Det blir veldig viktig å legge en plan som gjør skoleveien trygg og god slik at flest mulig kan gå eller sykle til skolen.
 • En plan som dette bør i større grad belyse hva nye skoler kan bety for lærernes arbeidsmiljø.
 • Hva kan størrelse på skolen bety for rekruttering av lærere, hvordan sikre nok lærere i klassene, hva som oppleves som en god skole å jobbe på er subjektivt, fordeler og ulemper med både store og små skoler for lærerne.
 • Dersom Byskolen og Sande skal slås sammen, er det tilstrekkelig å planlegge for 500-600 elever?
 • Det er bra med langsiktig planlegging, men det tar lang tid og planene blir litt gamle før det faktisk skjer noe.
 • Større skole gir større profesjonsmiljø. Det kan være mange grunner til at skoler har utfordringer, og det kan handle om andre ting enn skolens størrelse.
 • Kan administrasjonen gjøre noe med presentasjonen av høringsinnspillene som skal til politisk behandling slik at de blir søkbare?

Mye av dette er allerede besvart i planen som du kan lese her: Tematisk kommunedelplan barnehage- og skolestruktur

Vi minner igjen om at alle høringsinnspill må sendes kommunen innen 24. april.

Her kan du se presentasjonen som ble vist i møtet.