De fem neste skolene i planen

De fem neste skolene i planen

Helgerød, Unneberg og Gokstad

147
elever på Helgerød skole
103
elever på Unneberg skole
312
elever på Gokstad skole

Helgerød, Unneberg og Gokstad skolekretser utgjør et stort geografisk område.  Muligheten for at disse skolene skal bli til en skole skal nå utredes.

I en slik prosess er det viktig å se på skolens betydning i nærmiljøet, hvor bor de fleste elevene og hvordan de nye skoleveiene skal bli trygge.

Sande skole og Byskolen

245
elever på Sande skole
341
elever på Byskolen

Muligheten for at Sande og Byskolen skal bli til en skole skal nå utredes. Da må vi se etter en tomt innenfor et område med mye bebyggelse og få store, ledige arealer.

Vi skal se på hvor elevene på disse skolene bor i dag, og hvilke boligområder som vil få den nye skolen som sin nærskole. Det er også viktig å se på den nye skolens nærområde, for at  det skal være lett å bruke byens parker og plasser til lek og læring.