– Vi ønsker å samarbeide med Sandefjord kommune fordi dette prosjektet er ambisiøst og helt i front når det gjelder bærekraft. Dette er fremtidens måte å bygge på og vil garantert gi verdifulle erfaringer som gjør det lettere for andre kommuner å komme etter, sier rådgiver for klima og grønn finans i Kommunalbanken, Venil B. Sælebakke, som sier at EU-taksonomien enkelt forklart definerer tydelig hva som er en bærekraftig økonomisk aktivitet.

– Målet med taksonomien er å kanalisere investeringer inn i de prosjektene som faktisk er bærekraftige. Dette vil bli den nye «gullstandarden» for hvordan både byggherrer og innkjøpere vil kommunisere bærekraft framover, sier Sælebakke.

Med en investeringsramme på snaut en halv milliard kroner, blir byggingen av Vesterøya skole det største kommunale byggeprosjektet noen gang. Skolen, med sine 9.200 kvadratmeter bygningsmasse vil være dimensjonert for 560 elever og 70 ansatte, og skal etter planen tas i bruk fra skolestart i august 2026.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch er stolt over at Sandefjord er så tidlig ute og går foran med et godt eksempel. Han mener at den grønne innretningen på prosjektet viser at kommunen tar klimautfordringen på alvor.

– Bygg er en betydelig bidragsyter til klimaavtrykket vårt, og det er mye som kan gjøres på dette feltet. Med kommunens ambisiøse klimamål, er det avgjørende at store investeringsprosjekter som dette må følge strenge klimakrav. Ved å følge kravene fra EU, støtter vi samtidig opp om kampen mot grønnvasking, som også representerer et stort problem mange steder, sier Gleditsch.

Dette er EU-taksonomien:

  • Taksonomien definerer hva som er en bærekraftig økonomisk aktivitet.
  • Målet er å styre kapital i retning av bærekraftige aktiviteter/prosjekter.
  • Taksonomien er en oversikt over ulike typer økonomiske aktiviteter, med kriterier for hva som skal til for at disse anses som bærekraftige

Taksonomien tar utgangspunkt i EUs seks miljømål:

1.    Begrensning av klimaendringer
2.    Klimatilpasning
3.    Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
4.    Omstilling til en sirkulærøkonomi
5.    Forebygging og bekjemping av forurensing
6.    Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

For at en aktivitet skal anses som bærekraftig må den bidra vesentlig til minimum ett miljømål, samtidig som den ikke gjør skade på de andre.