Ole kaster seg over en stor oppgave: – En kompleks sak som engasjerer

Arbeidet med kommunedelplanen for ny barnehage- og skolestruktur i Sandefjord pågår for fullt. Planen var på høring i vår, og i høst blir det kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. Samtidig med dette, jobber kommunens prosjektgruppe videre. I tillegg til prosjektgruppa, jobber også kommunens fagfolk innen arealplanlegging og eiendom videre med å lokalisere mulige nye skoletomter.

Prosjektgruppa ble fram til nylig ledet av Anne Therese Anvik. Hun begynte tidligere i år i ny jobb og stafettpinnen overlot hun til sin etterfølger kommuneplanlegger Ole Benum Alexandersen.

– Det er en stor oppgave å overta et slikt prosjekt, men det er dyktige fagfolk i prosjektgruppa. Mitt hovedansvar blir å koordinere fagfeltene og sørge for å videreføre det arbeidet som kommunen har startet, sier Ole.

Ole har tidligere jobbet i Larvik kommune, og er kjent med store prosjekter som skaper engasjement og vekker følelser hos innbyggerne. Han vet at det å endre barnehage- og skolestruktur kan være utfordrende.

– Vi har heldigvis mye dokumentasjon på arbeidet som er gjort i denne prosessen så langt. Nettsiden som er bygget opp, inneholder svært mye nyttig kunnskap og innsikt i arbeidet. Det er en kompleks sak og med nettsiden forsøker vi å vise de mange aspektene av et slikt omfattende prosjekt. Det er veldig viktig at vi er åpne om jobben vi gjør, sier Ole.

Kommuneplanleggeren som nå overtar prosjektlederansvaret for Sandefjords nye barnehage- og skolestruktur, understreker at kommunedelplanen tar for seg tre dimensjoner. Det er sosialt, miljømessig og økonomisk. Det er tre grunnpilarer i prosjektet som skal være sentrale i det videre arbeidet.

– Vi kommer naturligvis til å jobbe videre med å ha bred medvirkning i prosjektet. Selvsagt engasjerer saker som dette, på mange ulike vis. Det er mange som blir berørt, og vi vil gjerne høre innbyggernes meninger om det vi gjør. Det kom riktignok inn få høringssvar nå i vår, men i tidligere høringsrunder har det kommet mange innspill. Alle disse vil bli tatt med videre i prosjektet, understreker Ole.

Kristin Flåtten, kommunalsjef for kunnskap, barn og unge, påpeker at arbeidet som gjøres med barnehage- og skolestruktur i kommunen er svært viktig.

– Prosjektet skal sikre en likeverdig og bærekraftig struktur i kommunen. Dette er den største investeringen kommunen gjør for våre barn og unge, og et svært viktig arbeid for framtidas Sandefjordinger, sier hun.