Planen er vedtatt og tomtealternativer er rett rundt hjørnet

Kommunestyret i Sandefjord har vedtatt kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur. Og på nyåret får politikerne mulige tomtealternativer på bordet.

Kommunedelplanen for barnehage- og skolestruktur ble vedtatt i kommunestyret torsdag 23. november. Disse tre punktene stemte politikerne for:

  1. Kommunedelplan for ny barnehage- og skolestruktur for dagens inntaksområder for skolene Sande, Byskolen, Unneberg, Helgerød og Gokstad vedtas.
  2. Det fremlegges en fagrapport i årsskiftet 2023/2024, hvor metodikk, gjennomførte søk, resultater og konsekvensutredninger for pågående tomtesøk vil bli presentert.
  3. For barnehagedrift innen området foreslås prinsipper for handling dersom eksisterende barnehager legges ned. Prinsippene er i hovedsak å samle eller utvide enheter framfor å opprette nye med få barn.

Opptaket fra kommunestyremøtet – få med deg hva politikerne diskuterte.

Kommunedelplan for barnehage- og skolestruktur.

I punkt nummer to står det at det kommer en rapport om tomtesøket på nyåret. Tomtesøket skal avdekke mulige plasseringer av skoler til erstatning for dagens skoler Sande, Byskolen, Helgerød, Unneberg og Gokstad.

Det er svært mange faktorer som skal tas med i beregningene når et slikt tomtesøk skal gjøres. Kommunen jobber nå med å legge disse faktorene lagvis i kart, slik at aktuelle områder blir synliggjort og uaktuelle områder lukes vekk. Det blir sett på ikke-byggbare områder, områder der det er store ulemper og områder som kan by på fordeler. Så skal det defineres hvor stort areal som trengs til det aktuelle prosjektet, og da har vi utgangspunktet for en grovsiling av mulighetene. Videre skal de mest aktuelle områdene konsekvensutredes.

I starten av 2024 vil kommunens fagfolk vise fram metodene som er benyttet i denne grovsorteringen av tomtealternativer. Dette arbeidet vil bli forklart og synliggjort for alle interesserte, blant annet via artikler på kommunens nettsider.