Utgravinger og veien videre for ny Vesterøy-skole

Utgravinger og veien videre for ny Vesterøy-skole

I august starter arbeidene med å legge til rette for utgravinger av kulturminner på området der det planlegges ny skole på Vesterøya.

Det første som gjøres er å lage en anleggsvei inn til området der det skal graves. Denne anleggsveien er nødvendig for å kunne komme inn med lastebil, gravemaskin og for å få plassert arbeidsbrakke til gravearbeidene.

Utgravinger av kulturminner må gjøres i den perioden på året der det ikke er frost i bakken. Hvor lang tid selve utgravingen vil ta, avhenger av både vær og det som blir funnet, men det anslås at det kan ta inntil 12 uker før dette arbeidet er ferdigstilt.

Det er Kulturhistorisk museum som skal stå for utgravingen. Fylkeskommunen har tidligere undersøkt og gjort registreringer i området som nå skal graves ut. Alle funn vil bli tatt ut av området og katalogisert. Kulturhistorisk museum vil informere om funn på en egen nettside.

Når det skal graves i et slikt område er det viktig at ikke uvedkommende tar seg inn i området. Det blir merket av hvilke arealer som skal undersøkes.

Nabovarsel for søknaden om anleggsveien er sendt ut og behandlet. Det er også sendt ut informasjonsbrev om utgravinger.

Alle tillatelser og godkjenninger fra myndighetene er dermed på plass, slik at utgravingene kan gjennomføres.

Prosjektplanen for utgravingene kan du lese her.