Tidslinje

2017–2023
Dette har skjedd
2024 og framover
Barnehagene og skolene på vei inn i framtida
2044
Sandefjord om 20 år

Dette har skjedd

2018
Våren
Tre selskaper kommer med tilbud på en analyse og det er Norconsult som får oppdraget. Analysen skal være grunnlaget for bærekraftige valg for framtida.
Høsten
Politikerne får se analysene og rapportene.
2019
Februar
Kommunestyret vedtar at rådmannen skal bruke Norconsults tiltaksrapporter for å finne veien videre i arbeidet med ny barnehage- og skolestruktur.
Juni
Kommunestyret vedtar at arealer for ny skole til erstatning for Ormestad, Framnes og Vesterøy skole skal prioriteres, for å blant annet frigjøre skolebygg til barnehageformål i området.
Høsten
Arbeidet med tomtesøk for en ny skole på Vesterøya ble gjennomført.
Desember
I budsjettbehandlingen settes det av 300 millioner kroner til en ny barneskole i perioden 2020-2023.
2020
Juni
Kommunestyret vedtar at «Skole- og barnehagestruktursaken opprettholder framdrift som allerede vedtatt i budsjett for 2020. Det skal legges til rette for at minst én ny skole bygges i hver budsjett-/økonomiplanperiode.»
Høsten
Politikerne bestemmer at det skal etableres 36 barnehageplasser ved Ormestad skole.
Høsten
Skolestruktursaken sendes på høring og arbeidet med Visjonsboka gjennomføres.

Barnehagene og skolene på vei inn i framtida

2024
Videre arbeid med det som beskrives i kommunedelplanen.
Barnehage- og skolestrukturen i Stokke og Andebu skal sees nærmere på.
2025 og framover
Det arbeides videre med flere nye barnehager og skoler i kommunen. Planen er at hvert fjerde år skal en ny skole stå klar til bruk.
Høsten 2026
Ny skole på Vesterøya står ferdig
Den nye skolestrukturen er klar og vi vet hvor skolene skal være.

Sandefjord om 20 år

2043
Barnehage- og skolestrukturen i Sandefjord er hensiktsmessig og bærekraftig.
Sandefjord tilbyr et variert, trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge i kommunen.